Wij vullen zelf onze zakjes (Gripzakjes die heropenbaar zijn) en daardoor kan men zelf bepalen hoeveel beads per kleur men zou willen bestellen. De aantallen beginnen bij 10 gram ( 1000 beads) en kan steeds vermeerderd worden met 10 gram (1000 beads). Voorbeeld: Wil men 4000 beads dan besteld men het aantal 4. De prijs wordt dan ook met 4 x vermeerderd (4 x € 0,90) naar € 3,60 en zo verder.